Veelgestelde vragen


– English below –

Staat je vraag hier niet tussen? Voeg je vraag toe in het contactformulier
Is your question not listened here? Add your question in the contact form.

Wanneer je een product naar keuze aanklikt krijg je meer informatie over het item. Hier kun je onder andere de materialen, afmetingen, en verdere specificaties vinden.

We doen ons best om uitverkochte items zo snel mogelijk aan te vullen. Wanneer je je mail invult bij het uitverkochte product krijg je automatisch een mail wanneer het product terug op voorrad is. Wanneer een product weer in stock is melden we dit vaak ook op social media! Houdt onze social media in de gaten:

https://www.instagram.com/oonamaenl/

https://www.facebook.com/OONAMAE/

Het is helaas niet mogelijk om producten te reserveren.

Wanneer je een of meerdere item(s) wil bestellen kun je deze in je winkelmand leggen. Onderaan de winkelmand kan je op de knop afrekenen drukken en je bestelling plaatsen (zie het kopje ‘bestellen’ voor meer informatie). LET OP! Je bestelling is pas doorgekomen als de transactie voltooid is.

De levertijd is gemiddeld 1-2 werkdagen. Wij doen ons best om je bestelling zo snel mogelijk te verzenden, meestal heb je hem de volgende werkdag in huis. Voor België en overige landen kan de levertijd iets langer zijn.

De verzendkosten bedragen standaard €3,95 voor Nederland & €8 voor België & Duitsland. Wanneer je bestelling een waarde van meer dan €50,- bevat is verzending gratis, dit kun je bij de checkout aangeven. Voor België & Duitsland is verzending vanaf €75,- gratis. We ship within Europe. You can find all shipping rates and other information at ‘verzenden‘.

Na het plaatsen van je bestelling ontvang je direct een orderbevestiging. Geen mail ontvangen? Kijk allereerst in je ongewenste mail of spamfolder. Mocht je hem daar niet terugvinden dan is er waarschijnlijk iets fout gegaan met het invullen van je gegevens.

Neem direct contact op met onze klantenservice.

Na het plaatsen van je bestelling is het niet meer mogelijk dit te veranderen of te annuleren. Wij doen ons best om alles zo snel mogelijk te verzenden. Uiteraard heb je wel altijd het recht om je items te retouren (zie het kopje ‘retouren’ voor alle voorwaarden). 

De levertijd van een bestelling is meestal 1 a 2 werkdagen, met de tracking code kun je je bestelling gemakkelijk volgen. Voor België en overige landen kan de levertijd wat langer zijn.

Kortingscodes zijn vaak geldig op een gehele bestelling tenzij dit anders is vermeld. De code kun je bij je winkelmand invullen. Kortingscode’s zijn niet geldig op giftcards, en OONA & MAE heeft het recht om producten uit te sluiten van korting. 

Is het item wat je hebt besteld toch niet helemaal naar je zin? Geen probleem, je kan je product(en) altijd retour sturen binnen 14 kalenderdagen (wettelijk herroepingsrecht). Vul het bijgevoegde retourformulier in en stuur je bestelling naar ons terug. Vergeet niet de pakbon bij te voegen.

De kosten voor retourneren zijn voor eigen rekening. Wij dienen de retour binnen 14 kalenderdagen ontvangen te hebben. Producten kunnen worden geretourneerd naar het volgende adres;

OONA & MAE
Grote Heiakker 12
5674 VE Nuenen

 

We zullen het aankoopbedrag binnen 7 dagen terugstorten op je rekeningnummer wanneer je order van te voren betaald is.

Creditnota
Als wij je retour hebben ontvangen, sturen wij je een creditnota per mail. Je kunt dan het geld binnen 7 dagen op je rekening, creditcard of PayPal account terug verwachten.

Om de volgende redenen kan een product niet geretourneerd worden.

 • Als het product gedragen of beschadigd is kunnen wij deze niet terug nemen.
 • Oorbellen kunnen wegens hygiëne na openen van de gesealde sticker niet meer retour worden gestuurd.
 • Het product moet compleet met bij behorende verpakking worden terug gestuurd.

Als wij je retour in goede orde hebben ontvangen, zullen we binnen 7 dagen het geld terug storten op je rekening. Voor alle voorwaarden met betrekking tot retouren zie ‘retouren’.

Ik wil graag een artikel ruilen, hoe gaat dit in zijn werk?
Waneer je graag een artikel wil ruilen, kun je dit op het retourformulier vermelden onder het kopje ‘opmerkingen’. Wij zorgen dan dat het artikel (mits op voorraad) zo snel mogelijk naar je verzonden wordt. Ruilen is enkel geldig voor een andere maat / model van een item.

Heb je een verkeerd of beschadigd product ontvangen? Neem dan eerst contact op met onze klantenservice via info@oona-mae.nl. Zodra wij je mailtje hebben ontvangen gaan we zo snel mogelijk aan de slag om het voor je op te lossen. 

Incompleet:
Ontbreekt er een artikel in je zending? Neem dan contact op met onze klantenservice via info@oona-mae.nl.

No worries! Dan hebben wij je bestelling nog niet retour ontvangen of verwerkt, dit doen we normaal gesproken binnen 7 dagen. Als wij je retour hebben ontvangen sturen wij je een creditnota per mail. Je kan dan het geld binnen 7 dagen terugverwachten op je rekening, creditcard of PayPal account .

Ten eerste, onze excuses! Wanneer je geen pakbon hebt ontvangen bij je bestelling en je wilt deze toch retour sturen, willen wij je vragen om het volgende te doen:

Voeg bij je retour een papiertje toe en vermeld daarop:

 • Je naam
 • Je ordernummer 
 • Welke artikelen je retour stuurt

Wanneer je de pakbon bent vergeten mee te sturen met je retour, willen wij jou vragen om het volgende te doen.

Stuur een e-mail naar info@oona-mae.nl en vermeld daarin de volgende gegevens:

 • Onderwerp: Pakbon vergeten toe te voegen
 • Je naam
 • Je ordernummer
 • Het artikel wat je retour stuurt
 • Indien je een track en trace code hebt van het pakketje, stuur deze dan mee (zo kunnen wij je retour sneller terug vinden).

Jazeker! Super leuk dat je een cadeau hebt gevonden op onze website. Natuurlijk pakken wij je order met alle liefde voor je in, voeg onze cadeau verpakking toe tijdens het afrekenen. Shop je een cadeau voor een speciale gelegenheid? Laat het ons weten en we pakken de item(s) passend voor je in.

Het is soms lastig om in te schatten welke ringmaat je nodig hebt. De ringmaten die staan aangeven op de website zijn de binnenmaten van de ringen.

Een snelle en handige manier om zelf de omtrek van je vinger te meten is door er een lint of touwtje omheen te doen, en hiervan het aantal millimeters op te meten met een meetlint. Zorg ervoor dat je het lint of touwtje niet te strak aantrekt, maar een beetje losjes houdt, zodat de ring uiteindelijk niet te strak om je vinger zit.

Kom je bij het opmeten van het aantal millimeters niet uit op een standaard maat zoals aangegeven staat op de website, kies dan voor de dichtstbijzijnde (grotere) maat, zo ben je er zeker van dat de ring niet te klein gaat zijn.

When you click on a product of your choice you’ll get more information about the item. Here you can find more information about the materials, dimensions, and further specifications.

We do our best to restock sold out items as quickly as possible. When you enter your mail in the sold-out box witch you can find at every product, you will automatically receive an email when the product is back in stock. When a product is back in stock, we often post this on our social media, so keep an eye on that as well;

https://www.instagram.com/oonamaenl/

https://www.facebook.com/OONAMAE/

Unfortunately, it is not possible to reserve products.

If you want to order an item (s) you can put it in your shopping cart. At the bottom of the shopping basket you can press the checkout button and place your order (see the “order” heading for more information). PAY ATTENTION! Your order has only been processed once the transaction has been completed.

Delivery usually takes 1-2 business days. We do our best to ship your order as quickly as possible, usually you will receive it the next working day. The delivery time may be slightly longer for Belgium and other countries.

The standard shipping costs are € 3.95 for the Netherlands & € 8 for Belgium & Germany. If your order contains a value of more than € 50, shipping is free, you can indicate this at the checkout. For Belgium & Germany, shipping from € 75 is free. We ship within Europe. You can find all shipping rates and other information on ‘send‘.

After placing your order you will immediately receive an order confirmation. Did you not receive any mail? First look in your junk mail or spam folder. If you cannot find it there, something has probably gone wrong with entering your details.

Contact our customer service directly.

After placing your order, it is no longer possible to change or cancel it. We do our best to ship everything as quickly as possible. Of course you always have the right to return your items (see the heading “returns” for all conditions).

The delivery time of an order is usually 1 to 2 business days, with the tracking code you can easily follow your order. The delivery time may be a little longer for Belgium and other countries.

Discount codes are often valid on an entire order unless stated otherwise. You can enter the code in your shopping cart. Discount codes are not valid on gift cards, and OONA & MAE has the right to exclude products from a discount.

Is the item you ordered not entirely satisfactory? No problem, you can always return your product (s) within 14 calendar days (legal right of withdrawal). Complete the enclosed return form and send your order back to us. Don’t forget to include the packing slip.

The costs for returning are for your own account. We must have received the return within 14 calendar days. Products can be returned to the following address;

OONA & MAE
Grote Heiakker 12
5674 VE Nuenen

We will refund the purchase amount to your account number within 7 days if your order has been paid in advance.

Credit note
When we have received your return, we will send you a credit note by e-mail. You can then expect the money back within 7 days on your account, credit card or PayPal account.

A product cannot be returned for the following reasons.

If the product is worn or damaged, we cannot take it back.
Due to hygiene, earrings cannot be returned after opening the sealed sticker.
The product must be returned complete with associated packaging.
If we have received your return in good order, we will refund the money to your account within 7 days. For all conditions regarding returns see “returns”.

I would like to exchange an article, how does this work?
If you would like to exchange an item, you can state this on the return form under the heading ‘comments’. We will ensure that the item (if in stock) is sent to you as quickly as possible. Exchange is only valid for a different size / model of an item.

Have you received a wrong or damaged product? Then first contact our customer service trough sending a mail to: info@oona-mae.nl. As soon as we have received your e-mail we will get started to resolve it for you as soon as possible.

Incomplete:
Missing an item in your shipment? Then contact our customer service trough sending a mail to: info@oona-mae.nl.

No worries! Then we have not yet received or processed your order, we normally do this within 7 days. When we have received your return we will send you a credit note by e-mail. You can then expect the money back within 7 days on your account, credit card or PayPal account.

First, our apologies! If you have not received a packing slip with your order and you still want to return it, we ask you to do the following:

Add a paper with your return and state on it:

Your name
Your order number
Which items you return

If you have forgotten to send the packing slip with your return, we would ask you to do the following.

Send an e-mail to info@oona-mae.nl and state the following information:

Subject: Forgot to add packing slip
Your name
Your order number
The item you send back
If you have a track and trace code for the package, send it with us (so we can find your return sooner).

Sure! Great that you have found a gift on our website. Of course we will wrap your order with love for you, add our gift packaging during checkout. Are you shopping for a special occasion? Let us know and we will pack the item (s) suitable for you.

It is sometimes difficult to estimate which ring size you need. The ring sizes indicated on the website are the inner dimensions of the rings.

A quick and handy way to measure the circumference of your finger yourself is to put a ribbon or string around it, and to measure the number of millimeters with a measuring tape. Make sure that you do not pull the ribbon or string too tightly, but keep it a little loose, so that the ring is not too tight around your finger.

When measuring the number of millimeters, if you do not arrive at a standard size as stated on the website, then choose the nearest (larger) size, so that you are sure that the ring will not be too small.